Personvern og Informasjonskapsler

Vi ønsker å sikre en trygg kjøpsopplevelse hos SHAPING NEW TOMORROW og her kan du finne informasjon om hvordan vi samler inn data, hvordan dataen benyttes og bearbeides. Ved å godkjenne våre kjøpsvilkår godkjenner du også våre generelle retningslinjer for personvern og bruk av informasjonskapsler. Vi gjør alt vi kan for å sikre åpenhet

1. Vi er behandlingsansvarlige - Hvordan kan du kontakte oss?

Snt ApS
CVR-nr: 36732261
Østre Havnegade 12, 1th.
9000 Aalborg
Danmark
info@shapingnewtomorrow.no
80 06 25 00

Når du bruker shapingnewtomorrow.no aksepterer du at vi behandler personopplysninger i henhold til retningslinjene i "Personvern & informasjonskapsler". Vi er oppmerksomme på behovet for hensiktsmessig beskyttelse og forsvarlig behandling av personlige opplysninger.

2. Formålet og rettsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger

Med personopplysninger menes alle opplysninger som kan brukes til å identifisere en person. Det innebærer (men er ikke begrenset til) opplysninger som: for- og etternavn, alder, kjønn, privatadresse eller annen fysisk adresse, e-postadresse eller andre kontaktopplysninger. Som hovedregel kan du bruke hjemmesiden uten å oppgi personlige opplysninger. SNT har derimot bruk for visse personopplysninger for å kunne handle med deg og for å kunne levere nyheter og andre tjenester. Vi samler kun inn nødvendige personopplysninger.

3. Kategori av personopplysninger

Når du handler hos oss trenger vi følgende opplysninger for å få sendt bestillingen til deg:
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

Vi samler ikke inn noen identifiserbare opplysninger om deg fra tredjepart og beholder ikke informasjon om betalingsmidler som f.eks. kortnummer på betalingskort, kontonummer eller lignende

4. Mottakere eller kategori av mottakere

Det er kun virksomheten som anvender personopplysningene vi har om kundene våre. SHAPING NEW TOMORROW har retningslinjer for hvem som har adgang til personopplysninger. Det er utelukkende de som er ansvarlige for nettbutikken og de pakkeansvarlige som har adgang. I tillegg kan de ansvarlige for kundeservice få tilgang til informasjon for å kunne hjelpe kunder med spørsmål om levering, produkter osv.  

5. Oppbevaring av personopplysninger

Av økonomiske årsaker oppbevarer SHAPING NEW TOMORROW personopplysninger som registreres hos Snt ApS i fem år før de slettes..

Personopplysninger som skal brukes i forbindelse med å sende en ordre blir slettet etter 14 dager dersom de ikke lenger er nødvendige.

6. Retten til å trekke tilbake samtykke

Du har alltid muligheten til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert om deg og kan til enhver tid trekke tilbake samtykke. Hvis du ønsker å motta disse opplysningene eller trekke tilbake samtykke, skal du kontakte oss på info@shapingnewtomorrow.no. På bakgrunn av at du tidligere har gitt ditt samtykke, vil det ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysningene dine dersom du ønsker å trekke tilbake samtykke. Det vil kun få virkning fra det tidspunktet du skulle velge å trekke tilbake samtykke. Du kan alltid få rettet opp i ukorrekte opplysninger.

7. Dine rettigheter

Ifølge personvernregelverket har den registrerte en rekke rettigheter når opplysninger om deg samles inn og brukes. Kontakt oss dersom du ønsker å benytte deg av noen av disse rettighetene.

7.1. Rett til innsyn

Rett til innsyn Innsynsretten går ut på at du kan spørre oss om hvordan opplysningene om deg behandles og få vite hvilke opplysninger vi har lagret.

7.2.Rett til retting

Dersom du mener at vi behandler opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve at de rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger.

7.3. Rett til sletting

Rett til sletting i enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes. Dette kalles også "retten til å bli glemt". Hvilke tilfeller det gjelder kan du lese mer om her.

7.4. Rett til begrensning

I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. I så fall kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe. Hvilke tilfeller det gjelder kan du lese mer om her.

7.5. Rett til å protestere

Du har retten til å protestere dersom du mener at personopplysninger behandles uten ditt samtykke. Retten til å protestere gjelder derimot ikke når personopplysningene er nødvendige for å utføre en avtale du har med oss eller om vi er lovlig pålagt å behandle personopplysningene dine. Dersom formålet med personopplysningene er direkte eller tilpasset markedsføring, har du alltid rett til å protestere.

7.6 Rettigheter ved automatiserte avgjørelser
Den registrerte har rett til å ikke bli gjenstand for en avgjørelse som utelukkende baserer seg på automatisert behandling.

7.7 Rett til dataportabilitet
Den registrerte skal ha rett til å motta personopplysningene sine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt få overført personopplysninger fra en dataansvarlig til en annen uten å bli hindret.

7.8 Rett til informasjon
Vi er forpliktet til å behandle personopplysninger på en åpen måte. Det innebærer kort og forståelig informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om den registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no.

8. Klage til Datatilsynet

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet dersom du er utilfreds med hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du finner kontaktopplysningene deres på www.datatilsynet.no

9. Hvem viderefører vi personopplysninger til?

Personopplysninger avgitt til Snt ApS videreføres kun til:

  • Virksomhetens interne avdelinger
  • Utvalgte og pålitelige tredjeparter som kan benytte personopplysninger i forbindelse med levering
  • Forretningspartnere som er ansvarlige for å registrere og vedlikeholde brukerkontoen din


For å kunne videreutvikle og forbedre shapingnewtomorrow.no lager vi statistikk på hvordan du bruker hjemmesiden. Personopplysninger registreres hos Snt ApS og oppbevares i 5 år før opplysningene slettes. Vi samarbeider kun med databehandlere i EU eller i land hvor opplysningene kan beskyttes tilstrekkelig.

Som registrert hos Snt ApS har du alltid rett til å sende oss dine innvendinger mot registreringen. Du har også rett til innsikt i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Disse rettighetene har du i henhold til personvernforordningen. Henvendelser i den forbindelse sendes til: info@shapingnewtomorrow.no.

10. Hva bruker vi personopplysningene til?

Du kan benytte personopplysningene dine til å:

  • Gjennomføre kjøpsavtaler du inngår på nettsiden (sende varer m.m.)
  • Registrere samt holde profilen din oppdatert 
  • Gi deg muligheten til å delta i visse tjenester, f.eks. konkurranser og kampanjer på nett
  • Sikre drift og god kundeservice på nettsiden

11. Informasjon til opplysningene dine

Du har alltid mulighet til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert om deg.
Dersom du ønsker å motta disse opplysningene skal du kontakte oss på info@shapingnewtomorrow.no. Du kan alltid få fjernet eller rettet ukorrekte opplysninger.

 

Informasjonen er sist oppdatert 22.02.2021